ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Τιμή: 250,00€

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δ: 6,0 x 5,0
Y: 3,0
40